header-slider2.jpgheader-slider.jpg
Nieuwste uitgave
Massad Twitter
privacy

Privacy en Cookiebeleid van SPI-DDI Uitgeverij

Dit is de website van SPI-DDI Uitgeverij vof, uitgever van de bladen Massad en de David Boy.
Deze website wordt verzorgd door voorgenoemde uitgeverij.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en we zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die je aan ons doorgeeft vertrouwelijk wordt behandeld. Om je een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, zowel op Internet als in onze webwinkel, hebben we enkele gegevens van je nodig. Wij zullen je persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Ons postadres is Postbus 3411, 3003 AK Rotterdam Nederland
Ons vestigingsadres is Londenseplein 74, 3332 SK Zwijndrecht Nederland
Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel is 078257
Ons BTW nummer is NL8140.10.180.B01


Minderjarigen
Ben je jonger dan 16 jaar? Dan mag je alleen persoonsgegevens aan SPI-Media verstrekken als je ouders of wettelijke vertegenwoordigers deze policy hebben gelezen en je daarvoor toestemming hebben gegeven. Met inachtneming van de beschikbare technologie doen wij redelijke inspanningen om te controleren of je ouders of wettelijke vertegenwoordigers echt toestemming hebben gegeven. Het is wel zo, dat de inhoud van onze websites niet geschikt is voor minderjarigen en daarom voeren wij een proactief beleid om toegang voor en door minderjarigen te blokkeren en tegen te houden.

Soorten gegevens en cookies
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch  alleen je e-mailadres indien je in de webshop hebt ingelogd en daar een klantnummer hebt aangemaakt. Met je e-mail adres en password (dat overigens alleen bij jou bekend is en niet door ons wordt bijgehouden) heb je een unieke combinatie, waardoor wij weten na de eerste geslaagde transactie, dat er sprake is van een bonafide contact. Bij een bezoek aan onze website bewaren wij door middel van een cookie je e-mailadres maar alleen als je de webshop "in" wilt voor een bestelling; anders kan je er gewoon "vrij" rondkijken zonder enige verplichting. Deze informatie wordt alleen gebruikt om bestellingen vlot af te kunnen werken en administratief bij te houden en om er voor te zorgen dat wij gebruiker van de Massad website optimaal van dienst kunnen zijn bij het verwerken van aanvragen, verzenden van bestelling ed. De informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden. Wij hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet die in strijd zijn met onze privacy beleid.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
 
Bron van verkrijging
De voornaamste manier waarop we gegevens verkrijgen is door het stellen van vragen bij je aanmelding als lid. Je hebt daarbij zelf de keuze of je deze gegevens aan ons wil verstrekken of niet. Bijvoorbeeld de gegevens die je zelf kan invullen op een van onze websites of apps. Voor sommige (aanvullende) diensten is het verplicht bepaalde gegevens te verstrekken voordat je van deze diensten gebruikt kunt maken. Bijvoorbeeld je naam en e-mailadres bij het registreren van een account. Bij de invoer van persoonsgegevens geven we aan welke gegevens noodzakelijk zijn en welke optioneel kunnen worden verstrekt.

Daarnaast zijn er ook gegevens die we automatisch verkrijgen. Bijvoorbeeld de gedetailleerde (technische) gegevens over de apparaten die je gebruikt. Deze gegevens worden door ons verkregen via cookies en soortgelijke technieken.
 
Doeleinden voor de verwerking
We gebruiken jouw gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om je onze diensten, producten en/of informatie, zoals een website of een app, aan te bieden en te kunnen laten werken;

  • Zodat je via onze websites en apps informatie kan plaatsen en uitwisselen. Als websites of apps deze mogelijkheid bieden, ook om contact te zoeken met andere gebruikers van de betreffende dienst;

  • Om je gericht te benaderen voor deelname aan een programma of toernooi, dat wij organiseren, bijvoorbeeld als deelnemer of publiek;

  • Om je gebruikersinformatie en serviceberichten te sturen;

  • Om onze website, apps en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren;

  • Voor het samenstellen van statistieken om onze websites, apps en de effectiviteit van advertenties te optimaliseren;

  • Om je (elektronische) commerciële boodschappen van SPI-Media, Massad of David Boy toe te sturen inclusief derden die via onze diensten adverteren, sponsoren, prijzen aanbieden en dergelijke; en

  • Om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

We zullen jouw gegevens niet gebruiken voor andere doeleinden dan die hierboven staan beschreven.
 
Grondslagen voor de verwerking
We verwerken gegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. Bijvoorbeeld omdat de verwerking noodzakelijk is om onze diensten te kunnen leveren.

Daarnaast kunnen we gegevens verwerken omdat dit moet op grond van een wettelijke plicht.

Tot slot kunnen we gegevens verwerken op basis van je toestemming, bijvoorbeeld wanneer we persoonlijke profielen van je aanmaken. Daarom informeren en vragen we je toestemming bij het aanmaken van een account. Ook informeren en vragen we je toestemming voordat we cookies plaatsen en uitlezen of voordat we je eventueel (elektronische) commerciële boodschappen toesturen.

Delen van gegevens
Je gegevens kunnen binnen SPI-Media, Massad en/of David Boy worden uitgewisseld en gecombineerd.

Voor het verwerken van je persoonsgegevens maken wij gebruik van derde partijen die soms de beschikking krijgen over jouw gegevens. Waar mogelijk verplichten wij deze derde partijen om in de hoedanigheid van verwerker op te treden. Dit houdt in dat wij het doel en middelen voor deze verwerkingen bepalen en de verwerker alleen volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met jouw gegevens mag omgaan. Deze afspraken leggen we met elke verwerker vast in een zogenaamde verwerkersovereenkomst.

Sommige van deze verwerkers bevinden zich buiten de EU. Omdat buiten de EU niet eenzelfde niveau van privacybescherming gegarandeerd is, worden conform de EU-wetgeving met deze partijen door bedrijven, die internetdiensten aanbieden (aanvullende) afspraken gemaakt. Met deze verwerkers worden goedgekeurde modelcontract van de Europese Commissie (ook wel standard contractual clauses genoemd) gebruikt. In het geval de gegevens worden doorgegeven naar de Verenigde Staten sluiten we ook het modelcontract af of laten we dit plaatsvinden onder het zogenaamde EU-VS privacy schild.
 
Cookies
Op onze website en app maken wij gebruik van cookies en andere soortgelijke technieken (hierna: "cookies").

Introductie Cookies
Een cookie is een stukje tekst dat wij opslaan op jouw apparaat en die we uitlezen bij een vervolgbezoek.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen first-party en third-party cookies. Onder first-party cookies vallen de cookies die worden geplaatst en uitgelezen door hetzelfde domein als dat je bezoekt. Bijvoorbeeld bij het bekijken van deze pagina zijn de cookies van Impressed c.q. SPI-Media, Massad en David Boy first-party cookies. Third-party cookies zijn cookies die geplaatst worden door een ander domein dan dat je bezoekt. Bijvoorbeeld cookies van advertentienetwerken die ervoor zorgen dat jij bij jouw passende advertenties te zien krijgt..

Ook wordt er een onderscheid gemaakt tussen soorten cookies. Zo zijn er functionele, analytische, tracking en social cookies. Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van een website of app. Denk aan cookies die nodig zijn om te kunnen afrekenen in een webshop. Analytische cookies kunnen gebruikt worden voor het verzamelen van statistieken over het gebruik van de website of app. Tracking cookies maken het mogelijk om door middel van het vastleggen van je surfgedrag persoonlijke profielen op te bouwen. Tot slot worden social cookies gebruikt voor de integratie van social media op een website of app.

Naast cookies zijn er ook nog andere technieken die het mogelijk maken om informatie op jouw apparaat op te slaan en uit te lezen. Voorbeelden hiervan zijn Flash en HTML5 local storage. De werking hiervan is in principe hetzelfde.
 
Bewaren
Wij proberen de persoonsgegevens zolang te bewaren als noodzakelijk. Er is namelijk geen simpele bewaartermijn die we aan alle soorten gegevens kunnen meegeven.

We bewaren je gegevens in ieder geval zolang je gebruik maakt van onze diensten en bij inactiviteit ook nog een kleine periode daarna. Dit doen we zodat je bij het opnieuw activeren van uw account eenvoudig verder gebruik kunt maken van onze diensten. Ben je een lange periode inactief, dan zullen we je gegevens verwijderen.

Uitzondering hierop is als de wet voorschrijft dat we bepaalde gegevens nog langer moeten bewaren. Bijvoorbeeld voor betalingsgegevens verplicht de Algemene Wet inzake Rijksbelasting ons deze 7 jaar te bewaren voor de Belastingdienst
 
Beveiliging
We doen ons uiterste best om de persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen. We doen dit door het treffen van organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen die gelet op de stand van de techniek proberen te voorkomen dat iemand ongeoorloofde toegang tot de gegevens krijgt, deze kan aanpassen, openbaar kan maken of ervoor kan zorgen dat de gegevens verloren gaan.

Als we zogenaamde verwerkers inschakelen, verplichten we deze om volgens onze instructies en onze (beveiliging)standaarden met jouw gegevens om te gaan.
 
Rechten als betrokkene
Je hebt het recht je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht verzet tegen de verwerking aan te tekenen. Tot slot willen we je wijzen op het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

We proberen ervoor te zorgen dat je deze rechten zoveel mogelijk zelf kunt uitoefenen. Bijvoorbeeld doordat je in de profielpagina op een van onze website of apps je gegevens kunt inzien, corrigeren of verwijderen. Of bijvoorbeeld doordat in onze nieuwsbrieven de mogelijkheid wordt geboden om aan te geven ('verzet aantekenen') dat je geen toekomstige berichten meer wil ontvangen.

Je kunt ook te allen tijde ons een verzoek doen om je gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je doet dit door een e-mail te sturen naar bertwibo@spi-media Specifieer in je verzoek zoveel mogelijk op welke persoonsgegevens je verzoek ziet en bewijs als het kan dat het ook jouw persoonsgegevens zijn. We proberen binnen vier weken op je verzoek te reageren.

Wijzigingen
Wij kunnen deze Privacy- en Cookie Policy eenzijdig wijzigen. We raden je dan ook aan om regelmatig deze policy op wijzigen te controleren. Als we grote wijzigingen aanbrengen, zullen we je daarvan op de hoogte stellen. Bijvoorbeeld door een melding op onze websites of apps te plaatsen, via e-mail of doordat we opnieuw toestemming vragen.

De laatste wijziging was op 25 september 2018

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres of u afmelden via de buttons in de mailing. U kunt ons per e-mail bereiken op info@massad.com of op bertwibo@spi-media.com